Het oudercomité

 

Het oudercomité vormt een brug tussen school en ouders. Informatie en ideeën vinden via het oudercomité de weg van de ouders naar de school en omgekeerd. We vinden het erg belangrijk dat alle ouders zich betrokken voelen.

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep van enthousiaste ouders, vrijwilligers, die bouwen aan de samenwerking en het overleg tussen ouders en school ten voordele van alle kinderen. We hebben ons geëngageerd om van de school meer te maken dan een plaats waar alleen maar geleerd wordt. Ouders en kinderen moeten er ook graag komen omdat er een aangename sfeer heerst.

 

Wat doen wij ?

Onze belangrijkste taak bestaat erin alle mogelijke initiatieven te ontwikkelen om de banden tussen de ouders, de kinderen en het schoolteam te versterken. Dit kan alleen maar als er een goede doorstroming van informatie bestaat. Via samenwerking en het organiseren van een waaier aan activiteiten kunnen we dit doel bereiken. Daarnaast kaarten we praktische problemen en bekommernissen van allerlei aard aan en zoeken we, samen met directie en leerkrachten, naar een oplossing. Verkeersveiligheid is een van de zaken die ons nauw aan het hart liggen. We komen bijna maandelijks samen om onze activiteiten grondig voor te bereiden en door de ouders, directie of leerkrachten aangebrachte onderwerpen te bespreken.

 

Elk jaar organiseren we een waaier van activiteiten en/of werken we actief mee aan schoolactiviteiten. Het gaat meer in het bijzonder over de Vlaaienslag, het bezoek van Sint en Zwarte Piet, de Kerstborrel, het Carnavalbal en het Schoolfeest. In het verleden organiseerden we ook al leerrijke gespreksavonden voor de ouders, een spelavond, … Deze initiatieven zijn erg divers en hangen af van de inspiratie van het moment. Alle suggesties zijn welkom.

 

De opbrengst van de activiteiten vloeit integraal terug naar de leerlingen en de school in de vorm van speelgoed, boeken, sportmateriaal, muziekinstrumenten, lekkers van de Sint, ....

 

Aarzel niet om ons aan te spreken!

Wellicht dacht u ook al wel eens aan iets dat onze school of onze kinderen ten goede zou komen, maar vond u niet meteen het juiste kanaal om dit te laten weten. Op dat moment staat het oudercomité voor u klaar ! Graag leggen we uw idee of vraag voor op een van onze vergaderingen.

Wie voorstellen, opmerkingen of grieven heeft, kan het ons gerust laten weten.

Bent u geïnteresseerd om onze ploeg van enthousiaste ouders te versterken? Van harte welkom! Ook voor het organiseren van onze activiteiten zijn we op zoek naar ouders die al eens een helpende hand komen toesteken.

Spreek één van ons aan of stuur een mailtje naar oudercomite@suwvb.be.

 

Info over onze activiteiten vindt u hier terug, maar ook op gimme. Hou deze dus zeker regelmatig in de gaten !