Maximumfactuur

Het maximumfactuur voor extra schooluitgaven bedraagt €85 per schooljaar.

In dit document kan u de verwachte schooluitgaven raadplegen.

Deze kosten zijn gebaseerd op de uitstappen van vorig schooljaar en kunnen dus nog wijzigen.